Aktualności

05-12-2016  Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową
12-10-2016  Jak usprawnić rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe seniorów?

Ważnym elementem powinno być włączenie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej do opieki specjalistycznej .

22 września br. sejmowa Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie rehabilitacji oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych.

 Chodzi przede wszystkim o zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych lekarza rehabilitacji przez włączenie do opieki specjalistycznej, skrócenie pobytów uzdrowiskowych i zmianę zasad kwalifikacji pacjentów onkologicznych.

 Dokument przygotowali stali doradcy komisji, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, b. konsultant krajowa w dziedzinie geriatrii oraz dr Rafał Sapuła, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. 

 
14-09-2016  Bezpłatne badania w ramach dni spirometrii

"Włącz opcję aktywną” – to hasło tegorocznych obchodów Dni Spirometrii, które są częścią wieloletniej kampanii "Healthy Lungs for Life" (Zdrowe płuca do życia). Koordynatorem badań w ramach Dni Spirometrii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

W tym roku organizatorzy podkreślają znaczenie aktywności fizycznej, zarówno w zapobieganiu chorobom układu oddechowego i stymulowaniu sprawności oddechowej, jak i w hamowaniu rozwoju postępu choroby u osób z POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc) oraz podtrzymaniu dobrej kondycji u ludzi z astmą oskrzelową.

Stan płuc można ocenić wykonując właśnie badanie spirometryczne. Jest to proste, nieinwazyjne badanie, w trakcie którego ocenia się objętość i pojemność płuc oraz prawidłowość przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Badanie daje szansę na wczesne wykrycie POChP.

Wykonanie przesiewowej spirometrii jest polecane szczególnie osobom, które przez dłuższy czas uskarżają się na kaszel, duszność, świsty podczas oddychania, bóle w klatce piersiowej.

W Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu można wykonać w dniach 12-16.09.2016 r., w godzinach 7.00-8.00 oraz 16.00-17.00, rejestracja pod numerem telefonu 616654269. Badania wykonywane są w gabinecie numer P80.

 
13-09-2016  Przed demencją na starość chroni aktywny styl życia w średnim wieku

 Ćwiczenia fizyczne o umiarkowanej intensywności w średnim wieku chronią przed rozwojem otępienia w wieku podeszłym - potwierdzają badania przeprowadzone w Finlandii i opublikowane przez "Journal of Alzheimer's Disease”.

31-08-2016  PRZYPOMNIENIE

 Uprzejmie przypominamy studentom oddającym dokumentację z letnich praktyk o obowiązujących terminach:

Studia stacjonarne:

- pierwszy do 1.09.2016 

- drugi do 5.09.2016

- trzeci do 12.09.2016 

Studia niestacjonarne:

- pierwszy do 1.09.2016 

- drugi do 9.09.2016

- trzeci do 16.09.2016 

30-08-2016  Poprawka z diagnostyki w reumatologii

Termin poprawki z przedmiotu:"Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w reumatologii" dla wszystkich:

12 września br. godz. 10.00 sala 225 ( AWF, nowy bud. dydaktyczny) 

22-07-2016  Poprawka z diagnostyki w pulmonologii

 Termin poprawkowy z przedmiotu "Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w pulmonologii" dla wszystkich : 2 września br. godz. 14.00 w WCPiT ul.Szamarzewskiego 62 ( sala gimnastyczna ) 

06-06-2016  Informacja dla studentów I roku studiów 2 stopnia - F

 Pierwsze zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w reumatologii" odbędzie się dnia 17 czerwca br. (piatek) o godz. 9.00 w Szpitalu przy ul.Szwajcarskiej 3. 

Ewentualne kolejne poprawki - we wrześniu. 

03-06-2016  Wchodzi w życie ustawa regulująca zawód fizjoterapeuty

Dotychczas działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii były wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Ustawa, która we wtorek wchodzi w życie stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

W myśl nowych przepisów, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Według ustawy fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

Wprowadzono regulacje przewidujące, że osoby, które po 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Powstanie także samorząd fizjoterapeutów - do jego zadań należeć będzie m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu i reprezentowanie fizjoterapeutów.

Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty Sejm poprzedniej kadencji uchwalił jesienią ub.r. Wzbudzała ona kontrowersje na etapie prac legislacyjnych. O jej niepodpisywanie apelował do prezydenta Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, zaś o podpisanie - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Związek przekonywał, że nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji do leczniczych zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów. Stowarzyszenie z kolei twierdziło, że brak ustawy doprowadził do zapaści w systemie usług rehabilitacji w Polsce. Wskazywano, że obecnie ok. 1700 lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej zajmuje się zlecaniem zabiegów w ponad 5 tys. podmiotów leczniczych.

Posłowie PiS zgłosili projekt zamian w tej ustawie. Przewidywał on m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o trzy miesiące, rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych.

 

 

W reakcji na tę propozycję pod koniec lutego przed Sejmem manifestowali fizjoterapeuci, którzy przekonywali, że w efekcie planowanych przez PiS zmian ucierpią pacjenci. Jak podkreślali, fizjoterapeuci nadal nie będą należycie weryfikowani, jeśli chodzi o kompetencje. Zwracali też uwagę, że sposób procedowania projektu jest karygodny, bo - w ich opinii - odbywa się z pominięciem opinii środowiska i strony społecznej.

Ostatecznie 19 maja marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że Konwent Seniorów zadecydował, iż na odbywającym się wówczas posiedzeniu Sejm nie zajmie się tym projektem. W efekcie ustawy nie zmieniono i wchodzi ona w życie zgodnie z planem - pół roku po ogłoszeniu.

 

 

 

 
31-05-2016  ZAPISY na praktyki

 Przypominamy studentom I roku studiów 2 stopnia oraz II roku studiów 1 stopnia, że termin zapisów na praktyki do bazy klinicznej AWF mija z dniem 16 czerwca br. Sa jeszcze wolne miejsca , zapraszamy.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".