Aktualności

06-06-2016  Informacja dla studentów I roku studiów 2 stopnia - F

 Pierwsze zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w reumatologii" odbędzie się dnia 17 czerwca br. (piatek) o godz. 9.00 w Szpitalu przy ul.Szwajcarskiej 3. 

Ewentualne kolejne poprawki - we wrześniu. 

03-06-2016  Wchodzi w życie ustawa regulująca zawód fizjoterapeuty

Dotychczas działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii były wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Ustawa, która we wtorek wchodzi w życie stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

W myśl nowych przepisów, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Według ustawy fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

Wprowadzono regulacje przewidujące, że osoby, które po 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Powstanie także samorząd fizjoterapeutów - do jego zadań należeć będzie m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu i reprezentowanie fizjoterapeutów.

Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty Sejm poprzedniej kadencji uchwalił jesienią ub.r. Wzbudzała ona kontrowersje na etapie prac legislacyjnych. O jej niepodpisywanie apelował do prezydenta Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, zaś o podpisanie - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Związek przekonywał, że nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji do leczniczych zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów. Stowarzyszenie z kolei twierdziło, że brak ustawy doprowadził do zapaści w systemie usług rehabilitacji w Polsce. Wskazywano, że obecnie ok. 1700 lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej zajmuje się zlecaniem zabiegów w ponad 5 tys. podmiotów leczniczych.

Posłowie PiS zgłosili projekt zamian w tej ustawie. Przewidywał on m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o trzy miesiące, rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych.

 

 

W reakcji na tę propozycję pod koniec lutego przed Sejmem manifestowali fizjoterapeuci, którzy przekonywali, że w efekcie planowanych przez PiS zmian ucierpią pacjenci. Jak podkreślali, fizjoterapeuci nadal nie będą należycie weryfikowani, jeśli chodzi o kompetencje. Zwracali też uwagę, że sposób procedowania projektu jest karygodny, bo - w ich opinii - odbywa się z pominięciem opinii środowiska i strony społecznej.

Ostatecznie 19 maja marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że Konwent Seniorów zadecydował, iż na odbywającym się wówczas posiedzeniu Sejm nie zajmie się tym projektem. W efekcie ustawy nie zmieniono i wchodzi ona w życie zgodnie z planem - pół roku po ogłoszeniu.

 

 

 

 
31-05-2016  ZAPISY na praktyki

 Przypominamy studentom I roku studiów 2 stopnia oraz II roku studiów 1 stopnia, że termin zapisów na praktyki do bazy klinicznej AWF mija z dniem 16 czerwca br. Sa jeszcze wolne miejsca , zapraszamy.

31-03-2016  POChP oczami pacjentów i lekarzy

 Niedoinformowanie społeczne w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i poczucie wyobcowania to codzienność chorych - wynika z raportu "Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Rzeczywistość chorych w Polsce", przygotowanego przez agencję badawczą PBS.

Raport wskazuje, że 99 proc. chorych na POChP deklaruje, że przyjmuje swoje leki, niemal taki sam odsetek wskazuje na duszność wysiłkową jako najbardziej dokuczliwy objaw POChP. Powodem może być brak w Polsce innowacyjnych, prostych w użyciu leków.

Badanie opinii przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2015 r. na reprezentatywnej próbie badawczej 250 osób - lekarzach prowadzących, w tym pulmonologach, oraz pacjentach.

Celem było określenie jakości życia chorych na podstawie ich odpowiedzi na pytania o codzienne życie z chorobą, jej odbiór społeczny, problemy w terapii oraz relację z lekarzem. Wszystko w kontekście alarmujących szacunków, że około 80 proc. przypadków choroby w Polsce pozostaje nierozpoznanych.

29-03-2016  Hasłem "WF jest fajny" nie zwiększymy aktywności fizycznej Polaków

Po świątecznych spotkaniach przy suto zastawionych stołach warto pomyśleć o spaleniu zbędnych kalorii. Jak w racjonalny, bezpieczny sposób uprawiać sport? Co robić, aby Polacy byli bardziej aktywni fizycznie? Na te pytania odpowiadają lekarze i sportowcy.

Niestety, badania wskazują, że mimo mody m.in. na bieganie czy nordic walking, nadal preferujemy kanapowy styl życia. 62% mężczyzn i 54% kobiet w naszym kraju ma nadwagę, a otyłość dotyczy prawie jednej czwartej dorosłej populacji.

 Lekarze przestrzegają jednak przed zachłyśnięciem się sportem bez odpowiedniego przygotowania tych, którzy do tej pory go nie uprawiali. Zwłaszcza „kandydatów na zawałowca”, czyli osoby po 40. roku życia, z czynnikami ryzyka: otyłych, prowadzących „siedzący” tryb życia, z zaburzeniami gospodarki lipidowej, często z cukrzycą, nadciśnieniem itd.

29-03-2016  Fizjoterapeuci: mamy dobrą ustawę o naszym zawodzie i trzeba ją wdrożyć

Po uchwaleniu przez Sejm ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i jej podpisaniu przez prezydenta, fizjoterapeuci byli pewni, że dwie dekady zabiegów o regulację prawną ich statusu zakończyły się sukcesem. Ta radość okazała się jednak przedwczesna.

Ustawa powinna wejść w życie 31 maja br. Posłowie PiS wystąpili jednak z projektem zakładającym wydłużenie vacatio legis do 24 miesięcy. Powód? W opinii wnioskodawców nowelizacji ustawy, uprawnienia nadane fizjoterapeutom na mocy przyjętych we wrześniu 2015 r. zasad mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.

Terminu głosowania jeszcze nie wyznaczano

Zdaniem posłów PiS przepisy dotyczące np. uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności zawodowej, stoją w zasadniczej sprzeczności z większością regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie. Autorzy projektu argumentują, że wydłużenie vacatio legis pozwoli na wypracowanie i uchwalenie nowelizacji ustawy.

25-03-2016  Gliwice: nowatorski robot rehabilitacyjny trafia na rynek

Robot z Gliwic pomaga pacjentom ćwiczyć mięśnie. Jak już informowaliśmy, robot Luna powstał w Gliwicach, a jego twórcą jest Michał Mikulski, właściciel firmy EgzoTech.

Wszystko zaczęło się od stworzenia w 2009 roku egzoszkieletu ramienia, który powstał jako praca dyplomowa. Później, przy współpracy z Politechniką Śląską, Michał Mikulski stworzył też egzoszkielet nogi - przypomina dziennik Polska.

 Luna jest pierwszym dziełem Mikulskiego, które powoli trafia już na rynek komercyjny. Pomaga ćwiczyć mięśnie - w różnych partiach ciała - pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi, na przykład ze złamaniami, oraz neurologicznymi. Te ostatnie dotyczą tych, którzy przeszli udar, cierpią na dystrofię mięśniową Duchenne’a czy stwardnienie zanikowe boczne.

 

Aby spowolnić np. przebieg stwardnienia rozsianego, chorzy wymagają stałej rehabilitacji. I tu swoją przydatność potwierdza Luna. Urządzenie zwiększa siłę mięśniową pacjenta, zakres ruchu. Daje też widoczną poprawę szczególnie w trudnych przypadkach, na przykład po udarach mózgu.

 

-    Pacjent może monitorować na bieżąco swoje ćwiczenia i postępy, widzi, że to, co robi, jest poprawne. To angażuje go w trening. Mamy gry rehabilitacyjne, żeby terapia nie była tylko bólem i cierpieniem, ale też nawet dawała frajdę, żeby dzieci się łatwiej rehabilitowały. Robot wykrywa sygnały elektryczne płynące wewnątrz mięśni i używa ich do lepszej, aktywnej, czynnej rehabilitacji - wyjaśnia Michał Mikulski, twórca Luny.

 

 

 

24-03-2016  Życzenia Wielkanocne

 Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc

Radosnych Świat Wielkiej Nocy przepełnionych tchnieniem wiosennego ciepła 

                                                          zyczy zespół pracowników Katedry

 

22-03-2016  Spotkanie z CIECIORKĄ

W dniu 22 marca br. w ramach poszerzenia oferty praktyk na kierunku fizjoterapia , w Katedrze Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rektora ds.Praktyk Klinicznych - dr hab.,prof.AWF Aleksandra Barinow-Wojewódzkiego oraz Dziekana Wydziału WFSiR - prof.dr hab.Jacka Lewandowskiego z przedstawicielami Stowarzyszenia "Cieciorka". Stowarzyszenie zajmuje sie integracja i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na letnich obozach kontaktowych, do udziału w których, między innymi w ramach wolontariatu oraz praktyk studenckich zaproszono naszych studentów kierunku fizjoterapia.Wolontariusze i opiekunowie dzieci działajacy w Stowarzyszeniu sa studentami i pracownikami między innymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Wyższej szkoły Zarządzania w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych trójmiejskich uczelni. Prezes Stowarzyszenia, Robert Cybulski wraz z koordynatorem Zbigniewem Pazderskim szeroko przedstawili cel swojej działalnosci. 

 

10-03-2016  Sobotni dyżur w sprawie praktyk klinicznych

W najbliższą  sobotę, dnia 12 marca br. czekamy na studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 13.00

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".